Montag, 12. Januar 2015

De rol van Content Marketing in het nieuw jaar

"Content marketing (zie: zipzoo.nl/content-marketing/is een marketing techniek gebruikt voor het maken en verspreiden van waardevolle, relevante en consistente inhoud om een duidelijk omschreven publiek aan te trekken en te verwerven - met het doel een winstgevende klant binding."

Daarnaast verwijzen verscheidene marketing specialisten naar de vier criteria die gewoonlijk worden gebruikt en gepresenteerd in combinatie met de bovenstaande definitie, ook in 2015.

"Het doel van content marketing is het aantrekken en behouden van klanten door het consequent creëren en veranderen van relevante en waardevolle content met de intentie om het gedrag van consumenten te veranderen of te verbeteren. Het is een continu proces dat het best wordt geïntegreerd in uw totale marketing strategie, en het richt zich op het bezit van de media, niet het huren hier van".

De rol van channels (kanalen)
Of communicatiekanalen een expliciet onderdeel van de benamingen en definities van content marketing moeten zijn is een schijnbare en continue bron van onenigheid.

"Content is vooral belangrijk in eigendom kanalen. Dat is uiteindelijk waar men de meeste van zijn zaken doet. Natuurlijk zijn er grijze gebieden. Waar begint die eigendom media en waar eindigt de betaalde media? Je kunt iets op Facebook plaatsen, maar je bent niet de eigenaar het kanaal en je kunt betalen om het te promoten. Er is geen duidelijke scheiding. We definiëren onszelf als een content bureau dat werkt met onze klanten met eigendom kanalen, met inbegrip van sociale media. "

Newsrooms aarzelen ook eigendom kanalen te maken verbonden aan een bepaald kenmerk, daarmee beweren ze dat het beperkt kan worden beschouwd als content marketing.

Wat is de beste manier om het te zeggen?
Budget, tijd en capaciteit (intern en extern) zijn factoren die overwegen bij het selecteren van de meest effectief manier om de boodschap van uw merk/brand te communiceren; echter het is belangrijk om de voordelen en onderscheid van bepaalde content activiteiten ten opzichte van anderen te herkennen.

Denk er aan dat elk onderdeel van de inhoud als een hulpmiddel gezien moet worden om uw klant te leiden naar het einddoel, geld uitgeven aan u. Het is de taak van de online marketing specialisten om te bepalen wat voor soort inhoud ze nodig hebben bij elke van deze onderdelen. Altijd nadenken over hoe je publiek iets vindt en hoe er tegenaan gekeken wordt en of men uw content online delen wil. Uw investering in de betrokkenheid met betrekking tot uw content moet ook invloed hebben op de bewustwording via search en social media netwerk doorverwijzing.


Meer informatie: http://www.zipzoo.nl/internet-marketing/

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen